It always makes my heart beat a little when...

Katalin Kostyál from Generali Biztosító Zrt.
I have worked for General for more than 24 years. Quite a few. To be precise, half my life. But in these 24 years, I have never wanted to work anywhere else, because Generali is my "home". I have a million experiences, many of my colleagues are much more than colleagues, they are friends who are linked to me by working together, successful developments, workshops, team builders. It's not easy to pick out a single theme at the moment, because I've been involved in almost every task and project I've worked on, or to put it more formally, I've been in the flow.

But we're at a time when there's a topic that's topical and I'm proud of it, so I'd like to write a few thoughts about it.

I always get a little excited when I hear about Values Day. I have just received the invitation, this year we are holding it online on the 26th of May due to the virus situation. Many of you may not know this, but I am a bit of the mother of Values Day.

Until 2004, the back-office areas of the time did not have a staff recognition event. And that was missing, for many of us, because recognition, feedback, a shared celebration is important for every community. The management at the time heard the "voice of the customer" (in Leanes' words) and decided that there should be an annual strategic event for non-sales areas. That's where I came in, because at the beginning of 2004 I became the head of Business Organization, and so I was given the task of coming up with a concept for this, and doing it immediately.

My event organisation skills were not very strong because I had never done anything like this before, but enthusiasm carried me along and we learned from our first mistakes and organised better and better events. In the beginning, we held the Values Day in the restaurant of our office building in Váci út, and in addition to the official programme, we invited interesting delegate speakers and entertaining performances from the very first sessions. It is also a very good feeling to remember the preparations for each event: since December, our small team has been brainstorming about the slogan for the next Values Day in the spring, who to invite as guest speakers, who to invite as moderators, what music to play during the Success Makers, Values Award winners and later the Values Man, how to structure the day, what groundbreaking ideas to share with the audience.

Until 2011, I coordinated Values Day with a lot of support from my direct colleagues, event organisation and management. I look back on this time with a maximum of positive nostalgic feelings, especially when I'm listening to music at home and one of my favourite songs by The Verve, Bitter Sweet Symphony, is playing in my personalised daily Spotify mix. This song, an old favourite of mine, was the one I suggested when we called The Successful Blacksmiths on stage and everyone loved it so much that we "used" it for years afterwards.

Appreciating each other is one of the 4 principles of our culture. In the life of any company, it is important how it recognises its employees who, year after year, show outstanding commitment to achieving the objectives of the period. The Values Day has become an event that is an experience and a motivation for all the colleagues who are called to the stage.

 

Kicsit mindig megdobban a szívem, ha…

Több mint 24 éve dolgozom a Generalinál. Nem kevés. Konkrétan a fél életem… De egy percig nem szerettem volna ebben a 24 évben valahol máshol dolgozni, mert a Generali az „otthonom”. Millió élményem van, sok kollégám jóval több, mint munkatárs, sokkal inkább barát, akikkel összeköt a közös munka, a sikeres fejlesztések, a workshopok, a csapatépítők. Nem könnyű most egyetlen témát kiemelni, mert szinte minden feladatomban, projektemben lubickoltam, vagyis – hivatalosabban fogalmazva – elért a flow élmény.

Viszont most épp egy olyan időszakban vagyunk, amikor van egy téma, aminek aktualitása van és büszke is vagyok rá, úgyhogy erről írnék pár gondolatot.

Kicsit mindig megdobban a szívem, ha az Értékek Napjáról hallok. A meghívót a napokban kaptam meg, idén május 26-án tarjuk, a vírushelyzetre tekintettel online a rendezvényt. Talán sokan nem tudják, de az Értékek Napjának egy kicsit én vagyok az anyukája.

2004-ig az akkori back-office területeknek nem volt a munkatársak teljesítményét elismerő rendezvénye. És ez hiányzott, sokunknak, hiszen az elismerés, a visszajelzés, a közös ünnep minden közösségnek fontos. Az akkori menedzsment meghallotta az „ügyfél hangját” (leanes kifejezéssel), hogy kellene egy évente megrendezésre kerülő stratégiai rendezvény a nem értékesítési területeknek is. Itt jöttem képbe én, mert 2004 elején a Vállalatszervezési terület vezetője lettem, és így megkaptam azt a feladatot, hogy legyen erre egy koncepció, amit azonnal csináljak is meg.

Rendezvényszervezői kompetenciáim nem voltak túl erősek, hiszen sose csináltam ilyet, de a lelkesedés sodort és a kezdeti hibákból tanulva egyre jobb rendezvényeket szerveztünk. Kezdetben a Váci úti irodaházunk étteremben tartottuk meg az Értékek Napját, és a hivatalos program mellett már az első alkalmaktól kezdve meghívtunk érdekes küldős előadókat, szórakoztató produkciókat is. Nagyon jó érzés felidézi az egyes rendezvényekre való készülődést is: kis csapatunkkal már decembertől ötleteltünk azon, hogy mi legyen a következő tavaszi Értékek Napja szlogenje, kit hívjunk meg vendégelőadónak, kik legyenek a műsorvezető kollégák, milyen zene szóljon a Sikerkovácsok, az Elhivatottsági Díjasok, majd később az Értékek Embere színpadra szólítása alatt, milyen legyen a nap felépítése, milyen útravaló gondolatokat fogalmazzunk meg a közönség számára.

2011-ig koordináltam az Értékek Napját sok-sok támogatással a közvetlen kollégáimtól, a rendezvényszervezéstől és a menedzsmenttől. Maximálisan pozitív nosztalgikus érzésekkel tekintek vissza erre az időszakra, különösen akkor, amikor itthon zenét hallgatva a Spotify személyre szabott napi mixében épp megszólal az egyik kedvenc számom, a The Verve együttestől a Bitter Sweet Symphony. Ezt a számot, mint régi kedvencemet, anno én javasoltam, hogy a Sikerkovácsok színpadra hívásakor ez szóljon és annyira tetszett mindenkinek, hogy évekig utána ezt a számot „használtuk”.

Egymás megbecsülése egyike vállalati kultúránk 4 alapelvének. Minden cég életében fontos, hogyan, miként ismeri el azokat a munkatársait, akik évről-évre kiemelkedő elhivatottsággal támogatják az adott időszak célkitűzéseinek megvalósítását. Az Értékek Napja egy olyan eseménnyé nőtte ki magát, ami minden színpadra szólított kollégának élményt és motivációt jelent.