Il mio cuore batte sempre un po' quando...

Katalin Kostyál da Generali Biztosító Zrt.
Lavoro in Generali da oltre 24 anni. Non pochi. In pratica, per metà della mia vita... Ma non ho voluto lavorare da nessun'altra parte per nenche un minuto in questi 24 anni, perché Generali è la mia "casa". Ho un milione di esperienze, molti dei miei colleghi sono molto più che colleghi, ormai amici, con i quali lavoro, sviluppi di successo, workshop e team building. Non è facile individuare un solo argomento ora, perché mi sono sentito coinvolto in tutti i progetti a cui ho preso parte, per dirla in modo più informale, ci sono stato catapultato dentro.

Tuttavia, in questo momento siamo in un periodo in cui c'è un argomento di attualità e ne sono orgoglioso, quindi vorrei scrivere alcune riflessioni su di esso.

Il mio cuore batte sempre un po' quando sento parlare della Giornata dei Valori. Ho ricevuto l'invito qualche giorno fa, quest'anno terremo l'evento online il 26 maggio, a causa del virus che gira. Molti di voi non lo sapranno, ma io sono un po' la madre del Values Day.

Fino al 2004, le aree di back-office dell'epoca non avevano un evento di riconoscimento del personale. E questo mancava, per molti di noi, perché il riconoscimento, il feedback, la celebrazione condivisa sono importanti per ogni comunità. La direzione dell'epoca ascoltò la "voce del cliente" (secondo le parole di Leanes) e decise di organizzare un evento strategico annuale per le aree non commerciali. È qui che sono entrato in gioco io, perché all'inizio del 2004 sono diventato il responsabile dell'area Organizzazione aziendale, e quindi mi è stato affidato il compito di avere un concetto per questo, e di farlo immediatamente.

Le mie capacità di organizzazione di eventi non erano molto forti, perché non avevo mai fatto nulla del genere, ma l'entusiasmo mi ha portato avanti e abbiamo imparato dai nostri errori iniziali e organizzato eventi sempre migliori. Inizialmente, abbiamo tenuto il Values Day nel ristorante del nostro edificio in Váci út e, oltre al programma ufficiale, abbiamo invitato interessanti relatori per i delegati e spettacoli divertenti fin dalle prime sessioni. È anche una bella sensazione ricordare i preparativi per ogni evento: con il nostro piccolo team abbiamo fatto brainstorming fin da dicembre sullo slogan per il prossimo Values Day in primavera, su chi invitare come relatori ospiti, su chi invitare come presentatori, su quale musica suonare durante i Success Makers, i vincitori del Values Award e poi il Values Man, su come strutturare la giornata, su quali idee di pathfinding condividere con il pubblico.

fino al 2011 ho coordinato il Values Day con il grande supporto dei miei colleghi diretti, l'organizzazione e la gestione degli. Ripenso a questo periodo con un massimo di sentimenti nostalgici positivi, soprattutto quando ascolto la musica a casa e una delle mie canzoni preferite dei The Verve, Bitter Sweet Symphony, viene riprodotta nel mio mix giornaliero personalizzato di Spotify. Questa canzone, una delle mie preferite, è stata quella che ho proposto quando abbiamo chiamato i Fabbri di Successo sul palco e che è piaciuta così tanto a tutti che l'abbiamo "usata" per anni in seguito.

Apprezzarsi a vicenda è uno dei 4 principi della nostra cultura aziendale. Nella vita di qualsiasi azienda, è importante il modo in cui riconosce i propri dipendenti che, anno dopo anno, dimostrano una dedizione eccezionale al raggiungimento degli obiettivi del periodo. Il Values Day è cresciuto fino a diventare un evento che rappresenta un'esperienza e una motivazione per tutti i colleghi chiamati in causa.

 eventi.

Kicsit mindig megdobban a szívem, ha…

Több mint 24 éve dolgozom a Generalinál. Nem kevés. Konkrétan a fél életem… De egy percig nem szerettem volna ebben a 24 évben valahol máshol dolgozni, mert a Generali az „otthonom”. Millió élményem van, sok kollégám jóval több, mint munkatárs, sokkal inkább barát, akikkel összeköt a közös munka, a sikeres fejlesztések, a workshopok, a csapatépítők. Nem könnyű most egyetlen témát kiemelni, mert szinte minden feladatomban, projektemben lubickoltam, vagyis – hivatalosabban fogalmazva – elért a flow élmény.

Viszont most épp egy olyan időszakban vagyunk, amikor van egy téma, aminek aktualitása van és büszke is vagyok rá, úgyhogy erről írnék pár gondolatot.

Kicsit mindig megdobban a szívem, ha az Értékek Napjáról hallok. A meghívót a napokban kaptam meg, idén május 26-án tarjuk, a vírushelyzetre tekintettel online a rendezvényt. Talán sokan nem tudják, de az Értékek Napjának egy kicsit én vagyok az anyukája.

2004-ig az akkori back-office területeknek nem volt a munkatársak teljesítményét elismerő rendezvénye. És ez hiányzott, sokunknak, hiszen az elismerés, a visszajelzés, a közös ünnep minden közösségnek fontos. Az akkori menedzsment meghallotta az „ügyfél hangját” (leanes kifejezéssel), hogy kellene egy évente megrendezésre kerülő stratégiai rendezvény a nem értékesítési területeknek is. Itt jöttem képbe én, mert 2004 elején a Vállalatszervezési terület vezetője lettem, és így megkaptam azt a feladatot, hogy legyen erre egy koncepció, amit azonnal csináljak is meg.

Rendezvényszervezői kompetenciáim nem voltak túl erősek, hiszen sose csináltam ilyet, de a lelkesedés sodort és a kezdeti hibákból tanulva egyre jobb rendezvényeket szerveztünk. Kezdetben a Váci úti irodaházunk étteremben tartottuk meg az Értékek Napját, és a hivatalos program mellett már az első alkalmaktól kezdve meghívtunk érdekes küldős előadókat, szórakoztató produkciókat is. Nagyon jó érzés felidézi az egyes rendezvényekre való készülődést is: kis csapatunkkal már decembertől ötleteltünk azon, hogy mi legyen a következő tavaszi Értékek Napja szlogenje, kit hívjunk meg vendégelőadónak, kik legyenek a műsorvezető kollégák, milyen zene szóljon a Sikerkovácsok, az Elhivatottsági Díjasok, majd később az Értékek Embere színpadra szólítása alatt, milyen legyen a nap felépítése, milyen útravaló gondolatokat fogalmazzunk meg a közönség számára.

2011-ig koordináltam az Értékek Napját sok-sok támogatással a közvetlen kollégáimtól, a rendezvényszervezéstől és a menedzsmenttől. Maximálisan pozitív nosztalgikus érzésekkel tekintek vissza erre az időszakra, különösen akkor, amikor itthon zenét hallgatva a Spotify személyre szabott napi mixében épp megszólal az egyik kedvenc számom, a The Verve együttestől a Bitter Sweet Symphony. Ezt a számot, mint régi kedvencemet, anno én javasoltam, hogy a Sikerkovácsok színpadra hívásakor ez szóljon és annyira tetszett mindenkinek, hogy évekig utána ezt a számot „használtuk”.

Egymás megbecsülése egyike vállalati kultúránk 4 alapelvének. Minden cég életében fontos, hogyan, miként ismeri el azokat a munkatársait, akik évről-évre kiemelkedő elhivatottsággal támogatják az adott időszak célkitűzéseinek megvalósítását. Az Értékek Napja egy olyan eseménnyé nőtte ki magát, ami minden színpadra szólított kollégának élményt és motivációt jelent.