HomeOffice

Cintia Kajári from Generali Biztosító Zrt.
Working from home as a call centre agent seemed impossible, I was always jealous of jobs where it was possible, and sometimes I would have liked to be in their shoes.

In March 2020, everything changed. This was the first recorded case of Covid in Hungary. In our company, too, everyone slowly had to go home and set up their own Home Office.

We still had the idea that we would definitely not be able to work from home, as it was not technically feasible... However, Generali also overcame this difficulty, so finally, in compliance with the company's measures to protect its employees, we were able to move home.

I was tempted by the idea of creating my own little mini-office in the corner of my house, and for weeks I tried and tried to find a more convenient and practical way. I had more time to myself, I could manage my healthy lifestyle rituals more easily, and I could use the time I spent travelling to cook or exercise. It was good to work from home, to be at home - but the virus wasn't all good.

I lost the person who was very important to me: my dear only grandmother. The virus did not only limit me, but also everyone else, and the nursing home closed its doors. So for the last 2 months of her life I couldn't be with her, I couldn't say goodbye, I couldn't hold her hands, I couldn't kiss her forehead, because the last 2 months of our lives were taken away by the situation.

On top of that, I had to pick my mother up from the floor and be her crutch for many months. If Generali did not have such excellent staff, both professionally and humanly, who enabled me to work at home and provided the necessary background, I would not have been able to help my mother and be her support during this time.

I thank Generali for their support and above all for the compassion they have shown me during this time! Thank you for being here!

HomeOffice

Telefonos ügyfélszolgálatosként lehetetlennek tűnt valaha is otthonról dolgozni, mindig irigykedtem azokra munkakörökre, ahol ez megoldható volt, és néha szívesen lettem volna a helyükben.

2020 márciusában minden megváltozott. Ekkor jelentették be az első regisztrált Covid esetet Magyarországon. Vállalatunknál is szépen lassan mindenkinek haza kellett mennie és kiépítenie a saját Home Office munkaállomását.

Számunkra továbbra is megmaradt a gondolat, hogy mi biztosan nem fogunk tudni otthonról dolgozni, hiszen ez technikailag nem kivitelezhető… Viszont a Generali ezt a nehézséget is áthidalta, így végül a munkatársak védelmében meghozott céges intézkedésnek megfelelve mi is hazaköltözhettünk.

Tetszett a gondolat, hogy én is megteremthetem otthon a kis mini irodámat a sarokban, hetekig próbálgattam, variálgattam, miként is lenne kényelmesebb és praktikusabb. Több időm jutott magamra, az egészséges életmódommal kapcsolatos rituáléimat is könnyebben meg tudtam oldani, az utazással töltött időmet hasznosítani tudtam főzéssel vagy edzéssel. Jó volt otthonról dolgozni, otthon lenni – de a vírus nem csak jót hozott számomra.

Elveszettem azt a személyt, aki nagyon fontos volt számomra: az én drága egyetlen nagymamámat. A vírus nem csak nekem szabott határokat, hanem mindenki másnak, az idősek otthona is bezárta kapuit. Így az utolsó 2 hónapjában már nem lehettem vele, nem búcsúzhattam el tőle, nem foghattam a kezeit, nem csókolhattam meg a homlokát, mert az utolsó 2 hónapunkat elvette a kialakult helyzet.

Mindezek mellett édesanyámat a padlóról kellett felszednem, és a mankója lettem hosszú hónapokig. Ha a Generali nem rendelkezett volna szakmailag és emberileg ilyen kitűnő munkatársakkal, akik lehetővé tették és megteremtették a szükséges hátteret az otthoni munkavégzéshez, nem tudtam volna segíteni anyukámat és nem lehettem volna a támasza ebben az időszakban.

Köszönöm a Generalinak a hátterét és mindenekfelett az együttérzését, amelyet ebben az időben nyújtott nekem! Köszönöm, hogy vagytok!