Generali - my adventure

Radostina Karova from Generali Insurance AD
My adventure with Generali began 3 years ago. Since I started, I have gained a lot of experience and knowledge in the medical field and in insurance in general. The feeling when you manage to help a customer is amazing. I am happy to have the honour to work for the Generali Group :)

Дженерали - моето приключение

Моето приключение в Дженерали започна преди 3 години.  След като започнах своята дейност, натрупах много опит и знания в областта на  медицината, а и като цяло в Застраховането. Усещането, когато успееш да помогнеш на клиент е невероятно. Радвам се, че имам честта да работя в Групата на Дженерали. :)