La vera amicizia non finisce mai

Zuzana Rybová da a.s.Generali Ceska pojistovna
Lavoro nel Gruppo Generali da quasi 7 anni e se dovessi scegliere il mio giorno di maggior successo al lavoro, sarebbe una decisione difficile. Ogni giorno è una nuova sfida per me ed è qualcosa di speciale. Tuttavia, voglio cogliere l'occasione per condividerne una che è stata speciale per me di recente.

Quando mi sono seduta nella mia classe di liceo piena di apprensione, non avevo idea che in quella classe ci fosse una persona con cui avrei avuto così tanto in comune in futuro. Lucka è un'estroversa chiacchierona ed è quindi il mio esatto opposto. Tuttavia, siamo diventati presto amici perché è una persona sincera su cui si può contare e che ha il cuore al posto giusto. Dopo la scuola superiore ho iniziato a lavorare per un operatore telefonico e, dato che Lucy stava ancora valutando dove voleva intraprendere la sua carriera, le ho consigliato di andare a lavorare per lo stesso datore di lavoro. Abbiamo lavorato insieme in questa azienda per circa 3 anni, ma poi ho iniziato a pensare che le telecomunicazioni non fossero un campo in cui volessi svilupparmi ulteriormente. Ho partecipato con successo al processo di selezione presso Generali Insurance Company e ho condiviso il mio entusiasmo con Luka. Dopo due anni nel Gruppo Generali, sono entrata a far parte del team di metodologia, che mi permette di partecipare allo sviluppo professionale degli operatori del call center. Grazie alla sua coscienziosità, diligenza e attenzione, Lucka si è recentemente guadagnata un giorno in cui è stato deciso il suo avanzamento di carriera. Io e i miei colleghi abbiamo esaminato le e-mail che inviava ai nostri clienti e abbiamo discusso su quali attività svolge al di là della descrizione del suo lavoro standard che portano a fornire il miglior servizio ai nostri clienti. Io e i miei colleghi eravamo d'accordo sul fatto che meritasse la promozione. Sono stato molto felice di poter partecipare all'evento e di essere tra i primi a congratularmi con lei per il suo successo. Questo giorno è stato per lei non solo una motivazione finanziaria, ma anche la prova che sta facendo il miglior lavoro per i nostri clienti. Ho provato grande gioia e significato nel mio lavoro.

Sono felice di aiutare altri colleghi nel loro percorso di carriera e che il mio datore di lavoro mi permetta di farlo. Ogni giorno è una nuova sfida, imparo e mi sviluppo costantemente. Credo che anche per voi sia lo stesso!

Vi auguro buona salute in questo momento e che siate circondati da grandi amici come me nella vostra vita privata. È bello incontrarli al lavoro e condividere con loro la nostra visione, i nostri valori e il nostro modo di lavorare.

True friendship never ends

Ve skupině Generali pracuji téměř 7 let, a kdybych měla vybrat svůj nejúspěšnější den v práci, bylo by to obtížné rozhodování. Každý den je pro mne novou výzvou a je něčím speciální. Chci se s Vámi však touto cestou podělit o ten, který pro mne byl v poslední době mimořádným.

Když jsem plná obav zasedala na střední škole do lavice, ještě jsem netušila, že je v této třídě osoba, se kterou budu mít v budoucnu tolik společného. Lucka je upovídanou extrovertkou a je tím pádem mým přesným opakem. Brzy jsme se však staly blízkými kamarádkami, protože je to pravdomluvný člověk, na kterého je spolehnutí a má srdce na tom správném místě. Po střední škole jsem nastoupila do práce k telefonnímu operátorovi, a vzhledem k tomu, že Lucka stále zvažovala, kde se bude chtít realizovat, doporučila jsem jí, aby šla pracovat pro stejného zaměstnavatele. Společně jsme v této firmě pracovaly zhruba 3 roky, ale poté jsem začala cítit, že telekomunikace nejsou obor, ve kterém se chci dále rozvíjet. Úspěšně jsem se zúčastnila výběrového řízení v Generali pojišťovně a své nadšení sdílela s Luckou. I ona brzy změnila zaměstnavatele a vydala se stejnou profesní cestou.

Po dvou letech ve skupině Generali jsem se dostala do týmu metodiky, což mi umožňuje podílet se na profesním rozvoji operátorů na Call centrum. Svojí svědomitostí, pílí a pečlivostí si nedávno i Lucka zasloužila den, v rámci kterého se rozhodovalo o jejím kariérním postupu. Hodnotili jsme s kolegy e-maily, které odeslala našim klientům, a bavili se o tom, jaké aktivity vykonává nad rámec své standardní pracovní náplně, které vedou k poskytování toho nejkvalitnějšího servisu našim klientům. S kolegy jsme se shodli, že si povýšení zaslouží. Byla jsem moc ráda, že jsem se mohla této události zúčastnit a být mezi prvními, kdo jí pak mohl gratulovat k jejímu úspěchu. Tento den pro ni byl nejenom finanční motivací, ale i důkazem, že pro naše klienty odvádí tu nejlepší práci. Já jsem cítila velkou radost a smysluplnost své práce.

Jsem šťastná, když mohu i ostatním kolegům pomáhat v jejich kariérní cestě a že mi toto můj zaměstnavatel umožňuje. Každý den je pro ne novou výzvu, neustále se učím a rozvíjím. Věřím, že i Vy to máte stejně!

Přeji Vám v této době především pevné zdraví, a dále to, abyste byli v osobním životě obklopeni tak skvělými přáteli, jako jsem já. Je úžasné je potkávat i v práci a sdílet s nimi naše vize, hodnoty a pracovní cestu.