Differenze: difficoltà vs opportunità

Wioleta Pokora da Generali Towarzystwo Ubezpieczen S.A.
Ciao,

Qualche tempo fa sono arrivato a una certa conclusione: è bello che le persone siano diverse. E l'ho scoperto mentre lavoravo in Generali.

Sono un coach da diversi anni e dovete anche sapere che sono un'estroversa, ma di questo parlerò più avanti.

Nel mio lavoro è estremamente importante ricevere un feedback costruttivo. Grazie alle diverse prospettive sul mio lavoro e alle preziose indicazioni che ricevo, ho una grande opportunità di crescita. Mi viene in mente una situazione che illustra ciò che intendo:

Una volta mi è stato affidato il compito di preparare un corso di formazione una tantum, in via d'urgenza. È andata... il compito è stato portato a termine in modo efficiente. Esattamente un anno dopo, mi è stato chiesto di ripetere la performance. Torniamo al tema dell'estroverso; dopo tutto, è un artista - agisce d'impulso - e raramente prende appunti!

Quindi c'è una fonte di ispirazione. Nella mia testa è apparso nella nuvola COM'È STATO? L'unica cosa che ricordavo era l'emozione di uno dei partecipanti al corso. Una mente esatta e analitica, in dichiarazioni sagge e persino compiaciute. Ha fatto domande in modo tale da far venire il mal di testa all'allenatore.

In breve, mi ha "dato una spinta".

nella mia trepidazione penso: "Cosa ho da perdere, glielo chiedo, magari si ricorda qualcosa di quel giorno..." Alla mia richiesta sento un breve e privo di emozioni: "Ti richiamo tra qualche giorno". Ho aspettato pazientemente. Ho ricevuto uno scenario formativo dettagliato, punto per punto e pronto all'uso.

Vorrei che aveste visto la mia espressione!?!!!!

Grazie a Paul K. !!!!!

Oggi so cosa apprezzo di più negli altri e cosa sfrutto al massimo nel mio lavoro in Generali. Innanzitutto, sostituire la parola Generali con PERSONE DIVERSE.

Różnorodność- trudność vs szansa

Cześć,

Jakiś czas temu doszłam do pewnego wniosku: fajnie, że ludzie są różni. A przekonałam się o tym pracując w Generali.

Trenerem jestem już kilkanaście lat i musicie też wiedzieć, że jestem ekstrawertykiem, ale o tym potem.

W mojej pracy niezmiernie ważne jest, aby dostawać konstruktywny feedback. Dzięki różnym spojrzeniom na moją pracę i cennym wskazówkom, które dostaję mam ogromną szansę się rozwijać. Przypomina mi się pewna sytuacja, która zobrazuje to o co mi chodzi:

Pewnego razu otrzymałam zadanie przygotowania jednorazowego szkolenia na cito. Poszło… zadanie zostało sprawnie wykonane. Dokładnie po roku, poproszono mnie o powtórkę z rozrywki. Wracając do tematu ekstrawertyka; przecież to artysta - działa pod wpływem impulsu - rzadko robi notatki!

Więc przyszła kryska na matyska. W mojej głowie wyświetlało się w chmurce JAK TO BYŁO? Jedyne co pamiętałam to emocje związane z jednym uczestnikiem owego szkolenia. Umysł ścisły, analityczny, w wypowiedziach mądry wręcz przemądrzały. Zadawał pytania tak, żeby głowa trenera zabolała.

Krótko mówiąc „dał mi popalić”.

W tej mojej trwodze myślę sobie, „co mam do stracenia, zapytam go, może coś pamięta z tamtego dnia…” Na moją prośbę usłyszałam krótkie i bez emocji: „Odezwę się za kilka dni”. Czekałam cierpliwie. Niebawem otrzymałam rozpisany szczegółowo, punkt po punkcie, gotowy do użycia scenariusz szkolenia.

Szkoda, że nie widzieliście mojej miny!?!?!?!

Dzięki Paweł K. !!!!!

Dziś wiem, co najbardziej sobie cenię u innych i z czego czerpię całymi garściami w mojej pracy w Generali. Przede wszystkim należy zamienić słowo Generali na LUDZIE- Różni.