I miei quasi 20 anni nel settore assicurativo

Ivana Jamborová da a.s.Generali Ceska pojistovna
La mia storia è iniziata nel 2002. Nel settembre di quell'anno, mia figlia andò all'asilo e io entrai all'assicurazione lo stesso giorno. Ero nervosa non solo per me stessa, per come avrei affrontato la nuova sfida del lavoro dopo il congedo di maternità, ma anche per come mia figlia sarebbe riuscita a superare l'asilo. Ha pianto molto all'inizio, quindi per entrambe e' stata dura. Alla fine le cose si sono calmate e ho potuto concentrarmi completamente sul mio lavoro. Sono entrata nella compagnia assicurativa in un periodo di grandi cambiamenti. Il processo di centralizzazione è in corso e l’intera struttura aziendale è cambiata. Sono stati realizzati molti progetti in diverse aree di processo. Ero l'assistente del project manager che ha implementato l'elaborazione centralizzata dei pagamenti all'interno dell'azienda. Nel corso del tempo, il progetto è diventato un'unità lineare e io sono passata con il mio manager. Sono emersi nuovi rapporti e relazioni, e il lavoro è stato molto interessante e mutevole. Dopo un anno ho scoperto di essere incinta e sono tornata in congedo di maternità per tre anni. Dopo di ciò, sono stata felice di tornare in azienda, questa volta in Lean, che ha lavorato per migliorare l'efficienza dei processi. Anche questo è stato un lavoro interessante. Ma ancora più interessante per me è stata la sfida di passare come assistente al direttore generale del dipartimento economico, che ha gestito facility, controling e centrali acquisti. Il gruppo era grande e ho avuto l'opportunità di conoscere molte persone interessanti che hanno lavorato qui. Il lavoro mi è piaciuto molto. Nel corso del tempo, il mio supervisore ha ricevuto l'offerta di diventare un membro del consiglio di amministrazione dell'azienda e di gestire l'intero servizio clienti, che comprendeva non solo il dipartimento economico, ma anche il call center, la liquidazione e la gestione delle assicurazioni. Si potrebbe dire che ha gestito quasi la metà dell’azienda. Mi ha "portato" con lui, quindi sono diventata assistente di un membro del consiglio. Questo lavoro è stato molto interessante, anche se molto impegnativo. Dovevo essere sempre flessibile, amichevole e allo stesso tempo essere una sorta di "apertura" per il mio capo. Il mio tempo è stato assolutamente seguito dal suo calendario e dal suo fitto programma. Ho lavorato per il mio capo per più di 6 anni e siamo riusciti a lavorare così bene l'uno con l'altro che la collaborazione è stata eccellente. Purtroppo, però, c’è stato un momento di svolta, quando l’intero management dell’azienda è cambiato e il mio capo è andato a lavorare in Slovacchia. Stavo decidendo dove andare a lavorare, ma l'offerta interna non e' arrivata, quindi ho accettato un lavoro esterno. Ho resistito solo qualche mese. Ero così affezionata alla mia azienda, ai miei colleghi, che accettai con gratitudine l'offerta di un mio ex collega, che nel frattempo era diventato amministratore delegato della compagnia assicurativa e stava cercando un'assistente. Era cosi' felice che potessi tornare, di nuovo tra i “miei”. Stavo pensando di passare da un'assistente all'interno dello studio a un altro lavoro. Il mio supervisore mi ha sostenuto molto. Così sono passata alle Risorse Umane, dove ho lavorato nel settore dell'istruzione. Poi c’è stata un’altra offerta: passare all’ufficio pagamenti. In realtà, una squadra che ha molto a che fare con quello che ho iniziato nel 2002. Il cerchio si è chiuso. Mi piace molto lavorare in questo team, ho ottimi colleghi e supervisori. Ho un grande rispetto per le persone con cui lavoro. Molti di loro, col tempo, sono diventati miei veri amici. L’ho sentito in un momento in cui mi sono trovata in una situazione molto difficile nella mia vita privata. I miei amici e colleghi sono stati al mio fianco e mi hanno aiutato molto. Sono molto grata per questo. Sono felice di lavorare nella "mia" compagnia assicurativa, di avere un lavoro che mi piace, di avere intorno a me colleghi fantastici. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà. :)

Ivana Jamborova

Mých téměř 20 let v pojišťovně

Můj příběh začal v roce 2002. V září toho roku nastoupila moje dcerka do školky a já ve stejný den nastoupila do pojišťovny. Byla jsem tenkrát nervozní nejen za sebe, jak zvládnu po mateřské dovolené novou výzvu v práci, ale i jak dcerka zvládne pobyt ve školce. Z počátku hodně plakala, a tak jsme to obě měly těžké. Nakonec se vše uklidnilo a já se mohla plně soustředit na svou práci. Do pojišťovny jsem přišla v době velkých změn. Právě probíhala centralizace a celá struktura firmy se měnila. Vznikalo mnoho projektů v různých oblastech procesů. Já jsem byla asistentkou projektového manažera, který zaváděl ve firmě centrální zpracování plateb. Z projektu se postupem času stal liniový útvar a já přešla spolu se svým manažerem. Vznikaly nové odbory a referáty a práce to byla velmi zajímavá a proměnlivá. Po roce jsem ale zjistila, že jsem těhotná, a tak jsem na tři roky byla opět na mateřské dovolené. Po ní jsem ale velice ráda vrátila zpět do firmy, tentokrát do útvaru Lean, který pracoval na zlepšení efektivity procesů. I to byla zajímavá práce. Ještě zajímavější pro mě však byla výzva, přejít jako asistentka k vrchnímu řediteli ekonomického útvaru, který řídil facility, controling a centrální nákup. Tento útvar byl velký a já měla příležitost poznat spoustu zajímavých lidí, kteří zde pracovali. Práce mě velmi bavila. Postupem času můj nadřízený dostal nabídku stát se členem vedení společnosti a řídit celý klientský servis, který obsahoval nejen ekomonomický útvar, ale i call centrum, likvidaci i správu pojištění. Dalo by se říci, vedl téměř polovinu firmy. Mně si "vzal" s sebou, a tak jsem se stala asistentkou člena vedení. Tato práce byla neskutečně zajímavá,  i když hodně náročná. Musela jsem být neustále flexibilní, přívětivá a zároveň být takovou "clonou" pro svého šéfa. Můj čas se absolutně řídil jeho kalendářem a nabitým programem. Pro svého šéfa jsem pracovala více než 6 let a podařilo se nám vzájemně fungovat tak dobře, že spolupráce byla vynikající. Bohužel pak nastala zlomová chvíle, kdy se ve firmě změnilo celé vedení a můj šéf odešel pracovat na Slovensko. Řešila jsem, kam půjdu pracovat, ale interní nabídka nepřišla, proto jsem přijala práci mimo firmu. Vydržela jsem tam ale pouze pár měsíců. Stýkalo se mi tolik po mé firmě, po mých spolupracovnících, že jsem s vděkem přijala nabídku mého dřívějšího kolegy, který se mezitím stal vrchním ředitelem správy pojištění a hledal asistentku. Byla tak ráda, že jsem mohla být zpátky, opět mezi "svými".  Přemýšlela jsem, že bych se ráda ve firmě posunula z pozici asistentky a zkusila si i jinou práci. Můj nadřízený mě v tom velmi podpořil. A tak jsem přešla do útvaru HR, kde jsem pracovala v útvaru vzdělávání. Pak ale přišla další nabídka, přejít do útvaru platebního styku. Vlastně tým, který měl hodně společného s tím, kde jsem původně v roce 2002 začínala. Kruh se uzavřel. Práce v tomto týmu mě neskutečně baví, mám skvělé kolegy i nadřízené. Nesmírně si vážím lidí, se kterými pracuji. Mnozí z nich se postupem času stali mými skutečnými přáteli. To jsem pocítila ve chvíli, kdy jsem se v mém osobním životě octla ve velmi složité situaci. Moji přátelé-kolegové stáli při mě a moc mi pomohli. Jsem jim za to velmi vděčná. Jsem ráda, že jsem mohu pracovat v "mé" pojišťovně, mít práci, která mě baví, mít kolem sebe skvělé kolegy. Těším se na to, co mě ještě čeká. :)

Ivana Jamborová