Il mio viaggio con Generali

Roman Juráš da Generali Ceska pojistovna
Il mio viaggio con Generali è iniziato 25 anni fa e il mio primo progetto è stato particolarmente entusiasmante: fondare una filiale di Generali in Slovacchia. Nel linguaggio di oggi la definirei una start-up. Ho avuto l'opportunità di creare un team, creare una struttura assicurativa e sperimentare i nostri primi successi insieme. Essere circondato da ottimi colleghi è sempre stata una grande motivazione per me, mi dà voglia di lavorare su me stesso e di crescere. Dopo l'inizio della nostra attività, abbiamo iniziato a costruire la nostra rete commerciale e a costruire una solida posizione con i nostri partner. Abbiamo creato una cooperazione bancaria esemplare e, nel quadro della riforma pensionistica, una delle società pensionistiche più forti e redditizie. E Generali è diventata sinonimo di crescita, innovazione e digitalizzazione in Slovacchia.

Nel 2019 è arrivata un'altra grande sfida: l'opportunità di guidare il team del Gruppo Generali nella Repubblica Ceca. Insieme, siamo riusciti a creare un leader nel mercato assicurativo ceco: Generali Česká pojišt'ovna. La professionalità, le sfide, l'entusiasmo, ma anche l'approccio umano mi danno gioia nel mio lavoro quotidiano. Generali Česká pojišt'ovna è leader dell'intero mercato assicurativo: una posizione privilegiata che comporta grandi responsabilità. E ne siamo consapevoli. Ogni giorno lavoriamo duramente per essere i primi a innovare e a fare tendenza, per essere un partner affidabile non solo per i nostri clienti e dipendenti, ma anche per la comunità in cui operiamo. Vogliamo portare avanti non solo il nostro business, ma anche l’intero mercato. L’ultimo “anno di pandemia” ne è la prova. Abbiamo notevolmente accelerato le nostre attività di innovazione e siamo riusciti a ottenere il titolo di Assicurazione 2020 nella Repubblica Ceca. Grazie al Gruppo Generali abbiamo un background stabile e la possibilità di condividere esperienze e conoscenze e trarre ispirazione. E questo mi diverte moltissimo in tutto questo.

Moje společná cesta s Generali

Moje společná cesta s Generali začala před 25 lety a hned můj první projekt byl mimořádně napínavý  – založit dceřinou společnost Generali na Slovensku. Dnešním jazykem bych to nazval start-upem. Měl jsem možnost vybudovat tým, vytvořit strukturu pojišťovny a zažívat naše první společné úspěchy. Být obklopen skvělými kolegy pro mě bylo vždy velkou motivací, dává mi to chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Po nastartování fungování společnosti jsme začali s budováním vlastní obchodní sítě a vytvořením silné pozice u našich partnerů. Stvořili jsme ukázkovou bankopojišťovací spolupráci a v rámci penzijní reformy jednu z nejsilnějších a nejprofitabilnějších penzijních společností. A Generali se stala synonymem růstu, inovací a digitalizace na Slovensku.

V roce 2019 přišla další velká výzva  – možnost vést tým skupiny Generali v České republice. Společně se nám podařilo vytvořit jedničku českého pojistného trhu – Generali Českou pojišťovnu. Profesionalita, výzvy, nadšení, ale také lidský přístup, to vše mi přináší radost z každodenní práce. Generali Česká pojišťovna je lídrem celého pojistného trhu – je to výsadní postavení, které s sebou nese velkou zodpovědnost. A toho jsme si vědomí. Každý den tak intenzivně pracujeme na tom, abychom jako první přicházeli s inovacemi a udávali trendy, abychom byli spolehlivým partnerem nejen pro naše klienty a zaměstnance, ale i pro komunitu, ve které působíme. Chceme posouvat kupředu nejen náš byznys, ale i celý trh. A minulý „pandemický rok“ je toho důkazem. Výrazně jsme zrychlili naše inovační aktivity a podařilo se nám získat titul Pojišťovna roku 2020 v České republice. Díky skupině Generali máme stabilní zázemí a možnost vzájemně sdílet zkušenosti a znalosti a čerpat inspiraci. A to mě na tom celém nesmírně baví.