Una società diversa da tutte le altre

Łukasz Jasiński da Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczen S.A.
Sorrido tra me e me al pensiero di condividere la mia storia con voi. Una storia che va avanti da un bel po' di anni, dal 2014. Una storia che mi ha dimostrato che Generali è una società diversa da tutte le altre.

Lavoro quotidianamente nel team legale di Michal Roguski. E devo dire che fin dal primo momento in cui ho varcato la soglia della nostra azienda mi sono sentito a casa. In Generali sono stata conquistata dall'atmosfera di partnership, dal contatto diretto e dalle persone - potrei tranquillamente dare a ciascuna persona un 10/10!

Quando ripenso momentaneamente al mio primo giorno di lavoro, ho la vista dell'aeroporto dal 10° piano, la mia scrivania in piedi vicino al vetro e - con mia grande sorpresa - le chiavi di una Mercedes che mi aspettavano sulla scrivania. Ero perplesso, soprattutto perché l'auto non faceva parte del mio contratto. È apparso subito evidente che si trattava di "chiavi di passaggio" e il Team, divertito, amava vedere le reazioni di coloro che entravano a far parte del Team. Un numero sensazionale! E proprio questo tipo di emozione mi accompagna spesso nel mio lavoro, anche se in superficie può sembrare che la trama che sto affrontando sia noiosa o complicata. Tuttavia, quando si hanno intorno persone positive - e gli avvocati sono una di queste - ci si può davvero divertire molto.

Ed è proprio il clima di lavoro positivo e la libertà e l'indipendenza che Michał, il nostro capo, ci dà che apprezzo in Generali. Posso anche dire con certezza che abbiamo un team brillante! Tutti si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi e sulla collaborazione. Possiamo imparare molto l'uno dall'altro e godere dei molti momenti che trascorriamo insieme. In più di un'occasione, ho sperimentato non solo la forza del team, ma anche il grande impegno degli altri.

L'esempio migliore è stato il completamento di uno dei grandi progetti legati all'acquisizione di 4LifeDirect. Quando iniziammo a lavorare al progetto, improvvisamente scoppiò una pandemia. È risultato che coinvolgendo molte persone, interagendo tra loro e cercando soluzioni fuori dagli schemi, abbiamo concluso l'intero processo di acquisto a distanza. Siamo stati anche in grado di ottenere a distanza le relative approvazioni dalla FSA. Un altro esempio è l'introduzione della protezione COVID per i dipendenti nelle nostre condizioni generali di contratto per le assicurazioni collettive delle piccole e medie imprese. Abbiamo fatto tutto in sei giorni, dalle idee alla realizzazione. È per questo che mi piace il mio lavoro e lavorare in Generali: hai un impatto!

Penso a me stesso che Generali sia un'azienda diversa da tutte le altre - e ho un termine di paragone perché ho lavorato in diverse aziende. Sono felice di essere qui! Se potessi decidere di nuovo a quale compagnia aderire, sceglierei di nuovo Generali!

P.S. E nella foto accanto a me c'è anche una delle foto della mia vacanza a Napoli. Generali è a destra, a sinistra e al centro!

Korporacja inna niż wszystkie

Sam uśmiecham się do siebie na myśl, że dzielę się z Wami moją historią. Historią, która trwa już kilku dobrych lat, bo od 2014 roku. Historią, która pokazała mi, że Generali jest korporacją inną niż wszystkie inne.

Na co dzień pracuję w zespole prawnym Michała Roguskiego. I muszę Wam powiedzieć, że od pierwszego momentu, kiedy tylko przekroczyłem próg naszej firmy poczułem się jak u siebie. Urzekła mnie w Generali partnerska atmosfera, bezpośredni kontakt i ludzie - każdej z osób śmiało mogłem dać 10/10!

Gdy wracam w pamięci chwilami do pierwszego dnia pracy, przed oczami mam widok na lotnisko z 10 piętra, stojące przy szybie biurko oraz - ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu - kluczyki od mercedesa czekające na moim biurku. Zatkało mnie, tym bardziej, że samochód nie stanowił części mojego kontraktu. Szybko okazało się, że były to "przechodnie kluczyki", a Zespół pełen rozbawienia uwielbiał obserwować reakcje osób, które dołączają do Zespołu. Numer rewelacyjny! Sam się też świetnie ubawiłem.

I właśnie takie emocje często towarzyszą mi w mojej pracy - mimo, że na pozór może się wydawać, że działka którą się zajmuję jest nudna czy skomplikowana. Niemniej, gdy masz wokół siebie nakręconych pozytywnie ludzi - a prawnicy do takich należą - można naprawdę nieraz się świetnie bawić.

I właśnie pozytywny klimat pracy oraz swobodę i niezależność jaką daje nam Michał - nasz szef doceniam w Generali. Śmiało mogę też powiedzieć, że mamy genialny Zespół! Każdy nastawiony jest na załatwianie spraw oraz współpracę. Możemy od siebie się wiele nauczyć i cieszyć się z wielu chwil, które spędzamy ze sobą. Nieraz doświadczyłem nie tylko siły Zespołu, ale także mega zaangażowania ze strony innych osób.

Najlepszym tego przykładem była finalizacja jednego z dużych projektów związanych z zakupem 4LifeDirect. Gdy rozpoczynaliśmy prace nad projektem, nagle wybuchła pandemia. Okazało się, że dzięki zaangażowaniu wielu osób,  współdziałaniu ze sobą oraz szukaniu niestandardowych rozwiązań - cały proces  zakupu sfinalizowaliśmy w formie zdalnej. Udało nam się także zdalnie uzyskać odpowiednie zgody od KNF. To nie jedyny przykład.

Innym jest wprowadzenie do naszego OWU ubezpieczeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw ochrony COVID dla Pracowników. Wszystko to zrobiliśmy w 6 dni - od pomysły do realizacji. Właśnie za to lubię moją pracę i pracę w Generali - masz wpływ!

Myślę sobie, że Generali to miejsce, które jest korporacją inną niż wszystkie inne - a mam porównanie, bo pracowałem w różnych firmach. Cieszę się, że mogę tutaj być! Gdybym ponownie mógł zdecydować do jakiej firmy dołączyć - wybrał bym raz jeszcze Generali!

P.S. A na zdjęciu oprócz mnie także jedno ze zdjęć z wakacji w Neapolu. Generali is right, left and centre!