Solo una cosa è costante... il cambiamento

András Szentpéteri da Generali Biztosító Zrt.
tutto è iniziato nel 2007, quando, dopo la laurea in giurisprudenza e 3 anni di pratica legale, ero alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso. È così che sono entrato a far parte del Gruppo Legale del General come docente di diritto. È stato un cambiamento totale essere in una grande organizzazione rispetto a un piccolo ufficio. Ho dovuto conoscere nuovi settori del diritto e ho anche iniziato a imparare come funziona una compagnia assicurativa.

Dopo un anno, con mia grande sorpresa ma anche con mio orgoglio, sono diventato un team leader del reparto sinistri. Si trattava di un cambiamento completo rispetto al mio lavoro precedente, in quanto non ero più responsabile di me stesso, ma del corretto funzionamento di un'intera area. Si è trattato di una sfida e di una responsabilità enormi, e ho dovuto lavorare sodo per essere in grado di gestire la mia nuova posizione.

Ho dovuto acquisire nuove competenze e conoscenze, che si tratti di conoscenza del prodotto, di una nuova area del diritto, della gestione delle persone. C'era sempre qualcosa di nuovo: ristrutturazioni e con esse nuovi colleghi (ho avuto una grande squadra, grazie a loro!) o nuovi modi di risolvere i sinistri. Non era mai noioso e c'era sempre un margine di miglioramento. Generali è da sempre partner nello sviluppo. Penso ai miei leader (e colleghi leader) che mi hanno sostenuto e guidato nel percorso per diventare un leader con alcuni consigli, da cui ho potuto "sbirciare", ma sto anche pensando alla serie di corsi di formazione e corsi di formazione a cui ho potuto partecipare e mi hanno aiutato a diventare un professionista e un leader veramente preparato (formazione MAP, leadership efficace, conferenze legali, ecc.).

Gli anni passarono e sentii di nuovo che dovevo cercare qualcosa di nuovo. Sebbene i miei compiti diventassero sempre più manageriali, ero ancora in un ruolo specialistico. Ed ero anche curioso del mondo esterno. Così sono tornato a scuola e sono diventato di nuovo uno studente universitario - l'anno prossimo diventerò (anche) un economista (spero J). E Generali è stata ancora una volta partner nel cambiamento: dal 2019 ora lavoro come project manager strategico e posso vedere un nuovo lato dell'azienda. Questo è stato un cambiamento completo rispetto al lavoro precedente: ho avuto modo di conoscere nuove aree, processi, colleghi, ho un quadro molto completo della nostra attività, ma ovviamente abbiamo anche dovuto assumere molte nuove abilità e competenze, il che ha un prezzo: molto tempo ed energia, essere fuori dalla zona di comfort. Ma tutte queste nuove conoscenze sono ciò che mi rende me stesso. Non c'è dolore, non c'è guadagno.

Ci sono due aree principali che vorrei evidenziare: la gestione dei progetti e la gestione delle innovazioni, entrambe di cui il team ha una forte competenza. Nel campo dell'innovazione, è stata una grande esperienza essere un partecipante attivo e l'organizzatore dell'evento Innovation Club - REPETA dello scorso anno, che ha coinvolto 200 persone per un'intera giornata e che è stato anche un vero e proprio team-builder per noi.

Sento di aver trovato il mio nuovo posto, dove posso acquisire un'ampia gamma di conoscenze pratiche che completano le mie conoscenze teoriche, facendo allo stesso tempo buon uso della mia precedente esperienza manageriale e professionale. È una situazione vantaggiosa per tutti e un ottimo esempio di come Generali non solo si aspetti, ma anche sostenga e incoraggi l'apprendimento e lo sviluppo permanente.

Per sopravvivere e avere successo per altri 190 anni, Generali deve continuare a cambiare, evolversi e affrontare le sfide della nuova era, come ha fatto finora. Ma questo non è possibile se non cambiamo noi stessi, se non impariamo e cresciamo oggi. Dopo tutto, noi siamo Generali.

Csak egy dolog állandó … a változás

2007-ben kezdődött, amikor a jogi egyetem elvégzése után 3 évnyi ügyvédi irodai gyakorlattal valami újat kerestem, valami mást. Így kerültem a Generalihoz a Jogi Csoportba, mint jogi előadó. Teljes változás volt nagy szervezetben lenni egy kis irodához képest. Új jogi területekkel kellett képbe kerülnöm, és elkezdtem megismerni egy biztosító működését is.

Egy év után – nem kis meglepetésemre, de annál nagyobb büszkeségemre – csoportvezető lehettem a kárrendezési területen. Teljes változás volt a korábbi munkakörhöz képest, hiszen itt már nem csak magamért, hanem egy egész terület megfelelő működésért is feleltem. Hatalmas kihívás és felelősség volt, és rengeteget kellett dolgozni, hogy helytállhassak az új pozíciómban.

Új képességeket, tudást kellett megszereznem, legyen az akár termékismeret, új jogterület, people management. Mindig jött valami új: átszervezések és ezzel együtt új kollégák (Remek csapatom volt, köszönet nekik!), vagy új módozatok kárrendezése. Sosem volt unalmas és mindig volt miben fejlődni. A Generali mindig is partner volt a fejlődésben, a fejlesztésben. Gondolok itt vezetőimre (és vezetőtársaimra), akik támogattak, mentoráltak a vezetővé válás útján egy-egy tanáccsal, akiktől „lesni” lehetett, de gondolok itt azon tréningek és oktatások sorára is, amelyeken részt vehettem és abban segítettek, hogy igazi felkészült szakember és vezető lehessek (MAP tréning, Hatékony vezetés, jogi konferenciák, stb.)

Teltek az évek és megint azt éreztem, hogy valami újat kell keresnem. Noha a feladataim egyre inkább menedzseri jellegűek lettek, mégiscsak egy specialista szerepkörben voltam. Én pedig az ezen kívüli világra is kíváncsi voltam. Visszaültem hát újra az iskolapadba és ismét egyetemista lettem – jövőre már közgazdász (is) leszek (remélem J). És a Generali ismét partner volt a váltásban: 2019-től immár stratégiai projektvezetőként dolgozom, és a céget egy új oldaláról láthatom. Teljes változás volt ez a korábbi munkakörhöz képest: új területeket, folyamatokat, kollégákat ismerhettem meg, sokkal teljesen képet kapok már a működésünkről, de persze rengeteg új képességet, kompetenciát is fel kellett venni, melynek ára van: rengeteg idő és energia, komfortzónán kívüli tartózkodás. De ez a sok új tudás mind hozzám tesz. No pain, no gain.

Két fő területet emelnék ki a feladataimból: a projektvezetést és az innováció-menedzsmentet, hiszen mindkettőben komoly szakmai tudása van a csoportnak. Az innovációval kapcsolatban nagy élményt jelentett a tavalyi 200 fős, egész napos Innovációs Klub - REPETA rendezvénynek aktív részesének, szervezőjének lenni, ami nem mellesleg egy igazi csapatépítő is volt nekünk.

Úgy érzem, hogy megtaláltam az új helyemet, ahol széleskörű gyakorlati ismereteket szerzek, melyek remekül kiegészítik az elméletben elsajátítottakat, ugyanakkor a korábbi vezetői és szakmai tapasztalatom is remekül felhasználható.  Ez egy kölcsönös win-win szituáció és remek példája is annak, hogy a Generali nem csak elvárja, hanem támogatja és ösztönzi is az élethosszig tartó tanulást és fejlődést.

Ahhoz, hogy a Generali újabb 190 évig fennmaradhasson és sikeres lehessen az kell, hogy folyamatosan változzon, fejlődjön és megfeleljen az új kor változó kihívásainak – ahogy eddig is tette. De ez nem lehetséges, csak akkor, ha mi magunk is változunk, ha ma mi magunk is tanulunk és fejlődünk. Hiszen a Generali mi vagyunk.