Il potere della comunità

Erdős Mihály da Generali Biztosító Zrt.
Se dovessi individuare un solo fattore che considero la chiave dello sviluppo ininterrotto della nostra compagnia assicurativa, della sua storia di successo degli ultimi 190 anni, della sua professionalità e del riconoscimento ottenuto dai nostri clienti e partner, metterei al primo posto la forza della nostra comunità, prima di molti altri valori importanti.

Lavoro per Generali come Amministratore Delegato dal 2011. Sono stato molto ispirato dalla cultura, dallo spirito e dal senso di orgoglio che ho riscontrato fin dal primo momento. L'eredità degli ex fondatori, il detto che ormai è diventato di uso comune, è che dopo aver iniziato non avevamo nulla da mostrare ai richiedenti, se non il sogno di costruire qui una grande compagnia assicurativa. I dipendenti hanno realizzato questo sogno e nel 1999, nel giro di dieci anni, Generali è diventata un attore dominante del mercato ungherese; nel 2013 e nel 2014, Generali Insurance è diventata leader di mercato a livello di gruppo e nel 2015, Generali Insurance da sola. Il successo, naturalmente, ha molti ingredienti: buone decisioni aziendali, identificazione e sfruttamento delle opportunità di mercato, professionalità indiscutibile, miglioramento costante dei processi e un'attenzione prioritaria al cliente. Ma questi fattori da soli non bastano.

Nessuna strategia aziendale perfettamente pensata, strutturata e inventata può avere successo senza l'identificazione di tutti i membri della nostra comunità aziendale, senza la loro volontà di agire come individui e come comunità per raggiungere gli obiettivi. Nel mondo digitalizzato di oggi, abbiamo ancora più bisogno di questo impegno personale e oserei dire che il fattore umano è ancora più forte e più importante che mai.

Come si concretizza il potere della comunità? Oltre agli sviluppi, ai progetti e alle idee imprenditoriali, la carica in più che deriva da questa potenza traspare ogni volta. Le mezze parole tra vecchi colleghi, il ricordo di esperienze condivise, la celebrazione di traguardi professionali, l'atmosfera degli eventi, l'entusiasmo palpabile per un nuovo, impegnativo compito, sono tutti elementi che costruiscono l'impegno.

Ci sono, naturalmente, alcuni momenti particolarmente cari e memorabili per me. Come la nostra prima giornata rossa, #generalired, quando abbiamo ricoperto di rosso le postazioni di lavoro Generalis in tutto il Paese. O il primo giorno di Vieni a lavorare con me, quando c'era un po' di incertezza su come la nostra comunità avrebbe accolto una giornata di trambusto di bambini che interrompeva i tranquilli giorni feriali della sede centrale. Ricordo ancora la bella sensazione che mi hanno dato le numerose lettere di feedback positivo. Ma è anche una bella esperienza che, nel mondo odierno pieno di Covid, a novembre, per ricaricare e rilassare i nostri colleghi, abbiamo organizzato una serie di eventi online chiamati IL ROSSO DI VOI, dove quasi mille di noi erano presenti nel gruppo chiuso di Facebook della nostra Generali Community. Tutte queste occasioni ed eventi confermano che siamo nel posto migliore: lavorare per obiettivi eccellenti, come una squadra.

Mi sento a casa qui e sono ottimista per il futuro. Quando grandi persone si uniscono, accadono cose straordinarie. Ognuno porta energia, idee e prospettive uniche, ma con una visione condivisa. È una forza potente. Armati di questa forza, continueremo il nostro viaggio per i prossimi 190 anni!

A közösség ereje

Ha csak egyetlen tényezőt kellene meghatároznom, hogy miben látom biztosítónk töretlen fejlődésének, elmúlt 190 éves sikeres történetének, szakmaiságának, az ügyfelek és partnereink általi elismerésének zálogát, akkor közösségünk erejét helyezném, a sok-sok további fontos értéket megelőzve, az első helyre.

2011 óta dolgozom a Generaliért vezérigazgatóként. Nagyon inspiráló volt számomra az a kultúra, szellemiség, és az a jó értelemben vett büszkeség, amivel az első pillanattól találkoztam. Az egykori alapítók öröksége, a ma már szállóigévé vált mondás, mely szerint az indulást követően nem tudtunk mutatni a céghez jelentkezőknek mást, csak egy álmot, hogy itt egy nagy biztosító épül. Ezt az álmot a munkatársak valóra váltották, és 1999-re, tíz év alatt a Generali piacalakító, meghatározó tényező lett hazánkban, majd 2013 és 2014-ben csoportszinten, valamint 2015-ben egyedül is a Generali Biztosító piacvezető lett. A sikernek természetesen számos összetevője van: helyes üzleti döntések, a piaci lehetőségek felismerése, kiaknázása, a megkérdőjelezhetetlen szakmaiság, a folyamatok állandó fejlesztése, a mindent átható ügyfélközpontúság. De ezek a tényezők önmagukban nem elegendők.

Egyetlen tökéletesen átgondolt, felépített, kitalált üzleti stratégia sem lehet sikeres anélkül, hogy a vállalati közösségünk minden tagja ne azonosulna vele, hogy ne lenne hajlandó egyénként és közösségként is tenni a megfogalmazott célokért. Mai, digitalizált világunkban még inkább szükségünk van erre a személyes elköteleződésre, sőt, bátran ki merem jelenteni, hogy az emberi tényező még erősebb és fontosabb, mint korábban bármikor.

Hogyan válik érzékelhetővé a közösség ereje? A fejlesztések, projektek, üzleti elképzelések mellett, mögött minden egyes alkalommal átcsillan az a plusz töltés, ami ebből az erőből fakad. A régi kollégák közötti félszavak, a közös élmények felidézése, a szakmai mérföldkövek megünneplése, a rendezvények hangulata, a tapintható lelkesedés egy-egy új, komoly kihívást jelentő feladat előtt továbbépítik az elköteleződést.

Vannak persze számomra különösen kedves, emlékezetes pillanatok. Mint az első piros napunk, a #generalired, amikor országszerte pirosba borítottuk a Generalis munkaállomásokat. Vagy az első Gyere velem a dolgozóba nap, amikor volt bennünk egy kis bizonytalanság, hogyan fogadja közösségünk a székházak nyugodt hétköznapjait felborító gyerekzsivajos munkanapot. Ma is fel tudom idézni azt a jóleső érzést, amit a sok-sok pozitív visszajelző levél jelentett. De ugyanilyen élmény, hogy ebben a mai Covid sújtotta világban, a kollégák feltöltődése, kikapcsolódása érdekében novemberben szervezett, A PIROS TÖRŐDIK VELED elnevezésű online rendezvénysorozatunk egy-egy eseményén közel ezren voltunk jelen a Generali Közösségünk zárt Facebook csoportunkban. Minden ilyen alkalom, esemény megerősíti, hogy a legjobb helyen vagyunk: kiváló célokért, egy csapatként dolgozunk.

Én itt otthon érzem magam és optimistaként tekintek a jövőbe. Amikor nagyszerű emberek jönnek össze, elképesztő dolgok történnek. Mindenki egyedi energiát, ötleteket és perspektívát hoz, ugyanakkor közös elképzeléssel rendelkezik. Ez egy hatalmas erő. Ezzel az erővel felfegyverkezve folytatjuk utunkat a következő 190 évben!