Quale scegliereste?

Ágnes Borus da Generali Biztosító Zrt.
Con Generali festeggio un doppio anniversario: quest'anno sono 30 anni che lavoro qui. Ho pensato molto a cosa avrei potuto trarre da tanti anni? Come si possono condensare tanti anni ed esperienze in una sola storia?

Vorrei raccontarvi degli inizi, quando avevo intenzione di rimanere qui solo per un anno dopo la scuola superiore, perché volevo continuare gli studi a tempo pieno, ma il team entusiasta, le mansioni sempre diverse, la partecipazione alla costruzione di un'azienda mi hanno fatto dimenticare per un po' gli studi successivi? Devo descrivervi il momento in cui ho affrontato la mia prima fusione o la mia prima migrazione (di cui ho ricordi antichi e molto recenti) e come abbiamo superato situazioni che spesso sembravano impossibili, perché le abbiamo viste come una sfida e non come un peso, e poi siamo stati molto orgogliosi di noi stessi e abbiamo festeggiato insieme i nostri successi?

Posso scrivere di come è stato assaggiare il mondo dello sviluppo e vedere come un'idea diventa un'applicazione funzionante, accanto alle mie precedenti mansioni di gestione? Il più interessante sarebbe quando ho ricominciato a lavorare come mamma in un settore completamente diverso, circondata da nuove sfide, compiti e persone, ma l'atmosfera familiare e l'atteggiamento di sostegno del team di assicurazione personale mi hanno spinto a superare le difficoltà?

Dovrei parlare di quante persone mi chiedono come faccio a fare un lavoro per così tanti anni, se non trovo noioso fare sempre le stesse cose e mi chiedo se non so cosa significa, di occuparsi sempre della stessa cosa a causa del colore e dell'interesse dei colleghi e dei compiti?

Parlami dei miei colleghi che mi elettrizzano ogni giorno perché sono seriamente intenzionati a mettere il cliente al primo posto, ispirandosi a vicenda in caso di idee o problemi, aprendo ruoli e responsabilità se necessario, essendo leali l'uno con l'altro e tutti intorno a me facendo molto più di quanto ci si possa aspettare?

Condividi con te i sentimenti che provo quando sono nel mezzo di una migrazione e di una pandemia, generali è stata un punto fermo nella mia vita, aiutandomi a risolvere il nodo gordiano dello studio, della casa, del lavoro, del benessere fisico e mentale con la messa a disposizione immediata e continua dell'home office, di varie opzioni di programmi online, di consigli utili e così ho potuto sperimentare che Generali si preoccupa di noi e si prende seriamente cura di noi? Quando credo che essere VALORIZZATI non sia solo un premio, ma TUTTI VALORIZZANO l'essere un generalista: giorni di ferie in più, solidarietà dei dipendenti per i lavoratori in difficoltà, massimali per l'organico degli uffici, aggiornamenti costanti sulla situazione di Covid e potrei continuare a parlare dell'ultimo anno?

Non riesco a scegliere.. Quando esco per strada e sono costretto a indossare la mia maschera a causa dell'epidemia di Covid, la indosso con orgoglio, proclamando "Red is looking out for me", perché credo che in Generali siamo davvero PERSONE=Persone=Noi, e Generali è davvero NOI.

Te mit választanál?

A Generalival dupla jubileumot ünneplek: az idén lesz 30 éve, hogy itt dolgozom. Sokat gondolkodtam azon, ilyen sok évből mit ragadhatnék ki? Hogyan lehet ennyi évet, élményt egy sztoriba összesűríteni?

Meséljek a kezdetekről, amikor a középiskola után csak egy évre terveztem itt, mert utána nappali tagozaton tovább akartam tanulni, de a lelkes csapat, a mindig változó feladatok, egy cég felépítésében való részvétel egy időre elfeledtette velem a továbbtanulás gondolatát? Azt írjam le nektek, amikor belecsöppentem az első fúziómba, vagy az első migrációmba (mindkettőről vannak régi és egészen friss emlékeim is) és hogy sokszor lehetetlennek tűnő helyzeteket megoldottunk, mert kihívásként és nem teherként éltük meg, utána pedig nagyon büszkék voltunk magunkra és közösen ünnepeltük a sikereinket?

Talán írhatnék arról, hogy milyen érzés volt az egykori vezetői feladataim mellett belekóstolni a fejlesztések világába és megélni, hogyan lesz működő alkalmazás egy ötletből? Az lenne a legérdekesebb, amikor már Anyukaként álltam újra munkába egy teljesen más területen, új kihívásokkal, feladatokkal, emberekkel körülvéve, de a személybiztosítási csapat családias hangulata és támogató hozzáállása átlendített a nehézségeken?

Arról beszéljek, hogy sokan kérdezik, hogyan tudok ennyi évig egy munkahelyen dolgozni, nem tartom-e unalmasnak mindig ugyanazt csinálni és csodálkozva válaszolom, hogy nem tudom mit jelent, mindig ugyanazzal foglalkozni, mert színesek és érdekesek a kollégák, valamint  a feladatok?

Meséljek a munkatársaimról, akik minden nap felvillanyoznak, mert komolyan gondolják, hogy az első az ügyfél, egymást inspiráljuk ötletek, vagy problémák esetén, ha kell, úttörő szerepet és felelősséget vállalunk, lojálisak vagyunk egymással és körülöttem mindenki sokkal többet tesz, mint ami elvárható lenne?

Osszam meg veletek az érzéseket, amikor egy migráció és egy világjárvány közepén, a Generali volt a biztos pont az életemben, aki a home-office azonnali és folyamatos biztosításával, a különböző online programlehetőségekkel, hasznos tippekkel segített megoldani az otthon tanulás, háztartás, munkavégzés,  testi és szellemi jóllét gordiuszi csomóját és így én is megtapasztalhattam, hogy a Generali törődik velünk és komolyan gondolja, hogy vigyáz ránk? Amikor elhiszem, hogy ÉRTÉK-nek lenni nem csak egy díj, hanem MINDENKI ÉRTÉK a Generalinak: extra szabadnap, munkavállalói összefogás a nehéz helyzetbe került dolgozókért, irodai munkavégzés létszámkorlátja, folyamatos tájékoztatások Covid helyzetről és még sorolhatnám hosszan az utolsó egy év eseményeit?

Nem tudok választani… Amikor kimegyek az utcára és a Covid járvány miatt kényszerűségből fel kell vennem a maszkomat, büszkén viselem, ami azt hirdeti, hogy „a Piros vigyáz rám”, mert hiszem, hogy a Generalinál tényleg első az ÜGYFÉL=EMBER=azaz MI, és a Generali valóban MI vagyunk.