I miei vent'anni con il Leone

Vera Jerman da Generali Zavarovalnica d.d.
Il giorno in cui ho varcato per la prima volta la soglia di Generali Zavarovalnica a Lubiana, vent'anni fa, è ancora ben chiaro nella mia mente. Il colloquio di lavoro e la stanza in cui i miei futuri capi mi hanno interrogato sulle motivazioni che mi hanno spinto a entrare nella compagnia assicurativa. Indossavo un costume rosso.

L'ingresso in Generali Zavarovalnica è stato un punto di svolta nella mia vita. Ho cambiato lavoro, il mio lungo matrimonio è finito e mi sono trasferita da una piccola città dove conoscevo tutti a Lubiana, dove non conoscevo nessuno. I dubbiosi della mia cerchia di amici scuotevano la testa e mi avvertivano che stavo lasciando un porto sicuro per dirigermi verso il mare aperto, pieno di insidie imprevedibili. Ma ho accettato coraggiosamente la sfida.

La base per un lavoro di successo è una buona conoscenza professionale, ma ho anche usato le competenze dei miei lavori precedenti, le intuizioni di vita, la conoscenza generale e anche l'esperienza nel campo del teatro amatoriale mi è stata utile. Lavorare con le persone è impegnativo, perché ogni persona è un individuo. Ci sono differenze di età, occupazione, istruzione, background, stile di vita, abitudini. E tutti apprezzano l'attenzione, l'affidabilità e la rapidità di risposta. Il duro lavoro paga.

Ho iniziato lavorando sul campo, con un coolie in mano, moduli e una calcolatrice per calcolare i premi. Poi è arrivata l'era della valigia grande e pesante con il computer e la stampante, quindi il tablet. I processi di lavoro sono stati digitalizzati, consentendo ai clienti un accesso ancora più rapido e semplice. Ho continuato il mio lavoro in Generali, che ha portato nuovi aspetti, sfide e opportunità.

Ho molti ricordi diversi del mio viaggio. Uno dei più interessanti è la mia partecipazione alla conservazione dei manoscritti di Chedad, uno dei quattro più antichi documenti scritti della storia slovena nella loro forma originale, che sono stati esposti a Lubiana in occasione dell'adesione della Slovenia all'Unione europea. Alla mostra erano presenti persone di tre Paesi, Italia, Austria e Germania, e alla cerimonia parteciparono anche gli allora Primi Ministri di Slovenia e Baviera.

Anche un incontro d'affari con una signora che aveva la veneranda età di cento anni ma non li dimostrava nemmeno è stata una bella esperienza.

In un'occasione, per ottenere il parere di un cliente, ho subito in silenzio il cane domestico sotto il tavolo che masticava i tacchi dei miei stivali.

Devo andare in bagno, perché è l'unico modo per dare pace e non suonare in continuazione.

I clienti riconoscenti spesso rispondono con piccoli segni di apprezzamento, un mazzo di pelli di vitello o una rosa. È una bella sensazione quando un cliente dice qualcosa di carino e di complimentoso sul Generale, sulla mia professionalità e sulla mia comunicazione dopo l'appuntamento. Ma è anche successo che un cliente, al quale avevo fornito consulenza più volte su varie assicurazioni, mi ha trovato così gentile, compassionevole, grande ascoltatore e consigliere che sarebbe stato meglio sposarmi

E la vita sul lavoro è plasmata anche dai colleghi. Mi trovo bene con loro e ricevo sempre tutto l'aiuto necessario per il mio lavoro. Tra noi scorre energia creativa e di connessione. I viaggi d'istruzione con i lionheart a cui ho partecipato, le giornate dello sport e della salute, tutti gli altri eventi sociali sono indimenticabili, e sono particolarmente orgoglioso di presentare i talenti di Generali, eccellenti cantanti, strumentisti, ballerini e umoristi agli eventi che ho avuto l'opportunità di ospitare in diverse occasioni.

Generali, impegnata nell'eccellenza e nella creazione di valore a lungo termine, sta celebrando il suo anniversario. È una corona del passato e uno sguardo al futuro, misterioso ma inevitabile. In 190 anni ha lasciato un segno indelebile in innumerevoli pagine della storia dello sviluppo del settore assicurativo. Sono felice e orgoglioso che il mio nome sia su uno di questi fogli.

Mojih dvajset let z levom

Dan, ko sem pred dvajsetimi leti prvič prestopila prag Generali Zavarovalnice v Ljubljani,  imam še vedno jasno pred očmi.  Razgovor za sprejem v službo in  prostor, v katerem sta me o mojih motivih za zaposlitev v zavarovalnici spraševala  bodoča šefa.  Oblečena  sem bila v kostim   rdeče barve.

Prihod v Generali Zavarovalnico je bil   prelomni trenutek v mojem življenju.  Zamenjala sem službo,  končala se je moja dolgoletna zakonska zveza in  iz manjšega kraja, kjer sem poznala vse, sem se preselila v Ljubljano, kjer nisem poznala nikogar.  Dvomljivci iz kroga mojih prijateljev so zmajevali z glavo in me svarili, da  zapuščam  varen pristan in se podajam  na odprto morje, polno nepredvidljivih pasti. A sem pogumno sprejela izziv.

Osnova za uspešno delo je dobro strokovno znanje, uporabila pa sem tudi  spretnosti iz preteklih služb, življenjska spoznanja, splošno znanje in celo izkušnje s področja ljubiteljske gledališke dejavnosti so mi prišle prav.  Delo z ljudmi je  zahtevno, saj je vsak zase individuum.  Razlike so v starosti, poklicu, izobrazbi,  okolju, iz katerega prihajajo, načinu življenja, navadah.   Vsi pa  cenijo pozornost, zanesljivost, hiter odziv. Trud zanje se obrestuje.

Začela sem z delom na terenu, s kulijem v roki,  obrazci in kalkulatorjem za izračunavanje premij. Sledilo je obdobje  velikega in težkega kovčka z računalnikom in printerjem, nato tablica.  Delovni procesi so se digitalizirali in strankam omogočili še hitrejši in enostavnejši dostop do nas.  Z delom sem nadaljevala v poslovalnici Generali, kar  je prineslo nove aspekte, izzive in priložnosti.

Na prehojeno pot imam veliko najrazličnejših spominov. Med zanimivejšimi je moje sodelovanje pri zavarovanju Čedadskih rokopisov, enega od štirih najstarejših pisnih dokumentov slovenstva v izvirni obliki, ki so bili ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo razstavljeni v Ljubljani. Na razstavo so prišli  iz treh držav, Italije, Avstrije  in Nemčije, svečanosti sta se udeležila tudi tedanja  slovenski in bavarski premier.

Tudi poslovno srečanje  z gospo, ki je imela častitljivih sto let, a jih sploh ni kazala,  je bila lepa izkušnja.

Nekoč sem za nemoteno svetovanje pri stranki tiho potrpela, da je domači pes pod mizo grizel petke na mojih čevljih, saj je le tako dal mir in ni  ves čas bevskal.

Hvaležne stranke  se velikokrat odzovejo z malimi pozornostmi, s šopkom telohov ali z vrtnico.  Čudovit občutek je, ko stranka po končanem terminu o Generaliju, moji strokovnosti in komunikaciji reče kaj  lepega in pohvalnega.  Zgodilo pa se je tudi, da  sem se stranki, ki sem ji nekajkrat  svetovala za različna zavarovanja,  zdela tako prijazna, sočutna, odlična poslušalka in svetovalka,  da bi se bilo najboljše kar poročiti z mano.

A življenje na delovnem mestu krojijo tudi sodelavci. Z  njimi  se dobro razumem in vedno  dobim  vso pomoč, ki  jo pri svojem delu potrebujem.  Med nami se pretaka  ustvarjalna in povezovalna energija. Nepozabna so  izobraževalna potovanja z levjesrčnimi, ki sem se jih udeležila, dnevi športa in zdravja, vsa druga druženja, posebej ponosna pa sem tudi na predstavljanje Generalijevih talentov, odličnih pevcev, instrumentalistov, plesalcev, humoristov na prireditvah, ki sem jih nekajkrat imela priložnost voditi.

Generali, zavezan k odličnosti in ustvarjanju dolgoročne vrednosti,  praznuje jubilej.  To je krona preteklosti, obenem pa pogled v prihodnost, skrivnostno, vendar neizogibno. V 190 letih se je na nešteto listih neizbrisno zapisal v zgodovino razvoja zavarovalništva. Vesela in ponosna sem, da bo na enem izmed teh listov zapisano tudi moje ime.