Generali mi ricorda del mio piccolo tesoro

Jozef Olajoš da Generali Poistovna a.s.
Sono entrata in Generali Insurance Company come dipendente nel momento in cui è nata la mia bambina, il mio piccolo tesoro che mi ricorda ogni giorno quanto sia stato importante per me questo cambiamento. Il cambiamento è che da allora non sono solo responsabile di me stessa, ma anche di mia figlia, che voglio crescere come una persona onesta e laboriosa. Mi ricorda anche quanto velocemente passa il tempo e le cose cambiano intorno a noi.

I valori mi guidano anche nella compagnia assicurativa Generali, dove trattano i clienti in modo equo e onesto e sono un partner importante per l'azienda stessa e i suoi dipendenti. Lavoro nel settore dei sinistri, quindi sono in contatto ogni giorno con i clienti delle compagnie assicurative Generali.

Al momento stiamo affrontando un grande cambiamento che non vedo l'ora di affrontare: la fusione delle Generali ceche e slovacche per creare una compagnia forte e stimolante in cui sarà un piacere lavorare. Allego una foto per esprimere la mia gioia per mia figlia e per il lavoro che mi ispira e mi diverte e la gioia per l'unione delle nostre compagnie assicurative. L'ho anche come sfondo del desktop per ricordarmi di mia figlia e dell'importante azienda per cui posso lavorare.

Generali mi pripomína môj malý poklad

Do poisťovne Generali som nastúpil ako zamestnanec v čase keď sa mi narodila moja dcérka, môj malý poklad ktorý mi každý deň pripomína aká dôležitá pre mňa to bola zmena. Zmena v tom že odvtedy som nemal zodpovednosť len za seba ale som zodpovedný aj za dcérku ktorú chcem vychovať tak aby z nej bol raz čestný a pracovitý človek. Ako rastie, bude mať už sedem rokov pripomína mi to aj ako rýchlo beží čas a menia sa veci okolo nás.

K týmto hodnotám som vedený aj v poisťovni Generali kde sa čestne a férovo jedná s klientmi a sú dôležitým partnerom pre samotnú spoločnosť aj jej zamestnancov. Pracujem na likvidácií takže som každý deň v kontakte s klientmi poisťovne Generali.

Momentálne nás čaká veľká zmena na ktorú sa veľmi teším - spojenie českej a slovenskej Generali aby sa vytvorila silná a inšpirujúca spoločnosť v ktorej bude radosť pracovať. Prikladám fotku na ktorej vyjadrujem moju radosť z dcérky a práce ktorá má inšpiruje a baví ma a radosť z toho že sa spoja naše poisťovne. Mám ju aj ako pozadie pracovnej plochy aby mi pri práci pripomínala dcérku aj významnú spoločnosť  v ktorej môžem pracovať.